Amerikën Qendrore dhe Jugore

More: Peru , Brazil , Kosta Rika , Kolumbi , Argjentinë , Ekuador , Kili , Panama , Guatemala , Venezuela , Honduras , Belize , Nikaragua , Uruguay